Contact      Login

Țuca Zbârcea & Asociații prețuiește doamnele din echipă. Portretele unor avocate de succes și lunga listă a proiectelor coordonate

Succesul în avocatura de business este rezultatul direct al muncii depuse de persoana care a ales să se dezvolte profesional în acest domeniu. Reușita unui proiect nu depinde de genul celor implicați, ci are legătură cu modul în care echipele formate din experți femei și bărbați construiesc, adoptă soluții și muncesc împreună. Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre casele de avocatură din liga mare în care doamnele au o reprezentare semnificativă. La finalul anului trecut, echipa de management a firmei s-a extins cu șase avocați asociați, urmare a unei decizii de promovare internă. Dintre cei șase avocați aduși în prima linie, cinci sunt femei.

Oana Gavril, Cătălina Mihăilescu, Andreea Oprișan, Alexandra Pereș și Alina Ungureanu au făcut un pas important în cariera lor, promovarea de care se bucură fiind o binemeritată confirmare a profesionalismului de care dau dovadă în munca derulată.

În urma acestor promovări interne, echipa de management a Țuca Zbârcea & Asociații s-a extins la 34 de avocați asociați, reprezentând cel mai mare număr de parteneri ai unei firme de avocatură locale.

Oana Gavril: Mi-am croit cărarea profesională plecând de la structura mea personală


Oana Gavril este unul dintre avocații români cu o experiență vastă în litigii complexe de drept administrativ și fiscal, dreptul muncii și drept civil, incluzând litigii din domeniul imobiliar și societar.


Ea este Avocat asociat în cadrul departamentului litigii și arbitraje al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, iar în ultimii 14 ani a asigurat asistență juridică și reprezentare în litigii privitoare la anularea deciziilor de impunere, în litigii vizând constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în litigii privind atacarea autorizațiilor de construire, a Planurilor Urbanistice Zonale, în litigii vizând contestații la decizii de concediere, în cauze privind executarea silită și răspundere civilă contractuală sau delictuală.
A fost implicată și în arbitraje domestice și internaționale complexe.

BizLawyer: Cum măsurați succesul în avocatură?

Oana Gavril:
La un prim impuls, ca avocat litigant, răspunsul cel mai la îndemână ar fi că succesul se măsoară în soluțiile favorabile obținute în instanță. Este, însă, un mod simplist, superficial, de a vedea lucrurile. După ani petrecuți în birou, în culisele fabricării strategiei și argumentației din dosare, am înțeles că, pentru mine, deznodământul unui dosar este doar o componentă de final a unui proces complex. La baza acestuia sunt pașii urmați cu răbdare, cu perseverență, lupta în instanță  (și în culise) și, foarte important, încrederea în cauza pe care o susțin și legătura cu clientul. Pentru mine, succesul înglobează și se măsoară deopotrivă în toate acestea și, cel mai important, în bucuria și mulțumirea exprimată de clienți. O victorie obținută fără aceste componente, fără să te implici cu toata inima, este doar un succes frivol, care nu aduce satisfacții reale.  


Care au fost criteriile după care v-ați configurat drumul în această profesie?


Mi-am croit cărarea profesională plecând de la structura mea personală, bazata în esență pe seriozitate, pe loialitate, implicare totală și simțul răspunderii. Cred că aceste ingrediente sunt importante pentru a persevera într-un domeniu ce presupune în primul rând responsabilitate față de client și asumarea soluțiilor și căilor de acțiune urmate.

Vă rog să enumerați proiectele emblematice în care ați asistat clienți în ultimul an.

Aș aminti doar că am fost implicată într-o serie de dispute din domeniul prestării serviciilor medicale, generate de măsurile dispuse prin acte de control emise de case de asigurări de sănătate. Soluțiile obținute în acest an au condus la anularea actelor autorităților și au creat premisele obținerii reparării prejudiciilor create prin aplicarea unor măsuri a căror nelegalitate a fost confirmată definitiv pe cale judiciară.

De asemenea, un alt mandat de referință pentru mine este disputa tranșată în favoarea unei fundații de interes public, care a obținut în instanță dreptul de a încasa o finanțare de la bugetul de stat pentru un proiect inedit, dedicat tratamentului bolnavilor cu afecțiuni oncologice, finanțare ce-i fusese anterior refuzată în vederea transferului de ministerul de resort.

Cătălina Mihăilescu: Familia, școala, mediul social şi cel profesional în mod evident m-au „modelat” în grade şi forme diferite de-a lungul vieţii


Cătălina Mihăilescu a acumulat o experiență de 20 de ani în furnizarea de servicii de asistență juridică și reprezentare în restructurări și reorganizări complexe, atât prin intermediul unor proceduri judiciare, cât și extra-judiciare, cât și în proceduri complexe de recuperare de creanțe.

Cătălina este Avocat asociat, fiind specializată în materia insolvenței și lichidării, în litigii civile și comerciale, având dreptul de a pleda în fața instanțelor române de toate gradele.
„Cartea sa de vizită” include și o cazuistică bogată în litigii civile și comerciale, în proiecte complexe de faliment și executare silită, furnizând servicii legale unui număr considerabil de companii naționale și străine în cadrul tuturor etapelor aferente procedurilor de pre-insolvență și de insolvență.
De asemenea, Cătălina este co-autor al unei lucrări ce tratează problema falimentului – „Falimentul și lichidarea” (Editura Universul Juridic, 2015).

BizLawyer: Care sunt principiile după care vă ghidați în viața de zi cu zi?

Familia, școala, mediul social şi cel profesional în mod evident m-au „modelat” în grade şi forme diferite de-a lungul vieţii. Există, însă, un nucleu de reguli care reprezintă resorturi ale acţiunilor şi deciziilor pe care le iau zi de zi şi, totodată, borne la care mă strădui să mă raportez în mod constant. Și anume să fiu sinceră cu mine însămi în primul rând şi apoi cu cei cu care interacţionez, fie că sunt membri ai familiei, prieteni, simple cunoştinţe, colegi sau persoane cu care relaţionez ocazional. Apoi să mă autodepăşesc pentru că numai aşa voi fi mulţumită de mine şi voi putea, la rândul meu, să îi mulţumesc pe cei din jurul meu. Să fiu corectă şi echilibrată și, nu în ultimul rând, să dăruiesc şi să mă bucur atunci când darurile mi se întorc.


Vă rog să numiți o femeie lider pe care o apreciați și să ne spuneți de ce ați ales-o, care sunt calitățile pe care le admirați - din firmă, din domeniul avocaturii sau dintr-un alt domeniu...


Fără a fi monarhistă, în mod cert Regina Maria a României m-a fascinat şi mi-a captat admiraţia.
Pentru mine, ea întruchipează tipologia liderului feminin ale cărei calităţi incontestabile sunt recunoscute atât de admiratori şi susţinători, cât şi de adversari de orice natură.

Combinaţia reuşită dintre putere, voinţă, determinare, empatie, căldură şi sensibilitate au transformat-o în ochii mei într-un reper de admirat şi au adus-o foarte aproape de sufletul meu.

Vă rog să enumerați (descrieți) proiectele emblematice în care ați asistat clienți în ultimul an.


Activând preponderent în domeniul insolvenței, clienţii – fie ei creditori, debitori sau investitori - ne solicită sprijinul în scopul de a identifica soluţii rapide şi eficiente de a ieşi din această zonă a instabilităţii sau dificultăţii financiare.

Unul dintre proiectele importante gestionate în anul 2021 a avut ca obiect recuperarea unei creanţe curente de peste 3,2 milioane de euro împotriva unui debitor aflat în procedura de reorganizare. Dincolo de valoarea importantă a creanţei acumulate în perioada de observaţie şi de reorganizare, proiectul a presupus multiple acţiuni şi demersuri judiciare specifice materiei insolvenței, finalizate cu recuperarea efectivă a unor creanţe ce se acumulaseră de-a lungul a peste 3 ani.

Într-un alt mandat, am asistat un investitor care a achiziţionat, în cadrul unei proceduri de faliment, un activ imobiliar în valoare de peste 25 milioane de euro, servicile furnizate implicând analize proprii tranzacţiilor de real estate, dublate însă de analize şi acţiuni grefate pe specificul procedurii insolvenței.

Un alt dosar interesant a implicat o procedură de insolvență cu o componentă de extraneitate, ce a determinat aplicarea unor reglementări europene. Astfel, am acordat asistenţă şi reprezentare unui creditor împotriva unui debitor cu sediul social în România, dar cu centrul intereselor principale situat într-un alt stat membru UE, aspect ce a atras competența unor instanțe străine în privinţa deschiderii unei procedurii principale de insolvență, în timp ce instanţele din România au fost sesizate cu o cerere de deschidere a unei proceduri de insolvență secundare, teritoriale, cu privire la acelaşi debitor.

Andreea Oprișan: Cel mai important sfat către tinerii avocați ar fi să identifice ramura de drept care li se potrivește cel mai mult


Andreea Oprișan combină, în activitatea sa, elemente legale și economice aplicabile în materie de concurență în vederea oferirii de suport în cadrul proiectelor clienților și acoperirii întregului spectru de teme în materie de concurență de la antitrust la programe de conformare, operațiuni de concentrare economică și ajutor de stat.

Andreea este este Avocat asociat în cadrul departamentului de dreptul concurenței al Țuca Zbârcea & Asociații, având experiență juridică de 15 ani.
Domeniile de expertiză ale Andreei includ și asistență în materia protecției consumatorului, publicitate, practici comerciale neloiale, drept comercial și contracte.
Experiența sa se extinde asupra unor sectoare economice precum FMCG, agricultură, auto, asigurări, bănci, energie, petrol & gaze, servicii, produse farmaceutice și cosmetice, sănătate, distribuție și logistică, retail, media și publicitate etc.

BizLawyer: Care credeți că sunt atuurile care v-au recomandat pentru o poziție de Partener la Țuca Zbârcea & Asociații?

Dreptul concurenței m-a fascinat încă de la momentul la care am luat prima dată contact cu această materie în contextul unor cursuri opționale la facultate. Ulterior, având șansa de a practica acest domeniul al dreptului mi-am dat seama că fac asta cu pasiune. De aceea, eu cred că cel mai important atu ar fi legat de nivelul de dedicare cu care profesez, echipa de concurență din cadrul firmei fiind cea în care am crescut și în care m-am dezvoltat ca avocat specializat în această arie. Suplimentar, desigur că au contat realizările profesionale în cadrul proiectelor derulate pe parcursul celor 13 ani petrecuți alături de Țuca Zbârcea & Asociații, profesionalismul, loialitatea față de firmă și aprecierile clienților, care, nu de puține ori, au revenit către noi cu mandate tot mai complexe și sofisticate.

Ce sfaturi ați transmite tinerelor care își doresc o carieră de succes în avocatura de business? Pe dvs. v-a motivat sau v-a influențat vreo figură feminină de-a lungul carierei? Dacă da, care?


Cel mai important sfat către tinerii avocați ar fi, în contextul unei avocaturi de business din ce în ce mai competitive, să identifice ramura de drept care li se potrivește cel mai mult, cu care rezonează cel mai bine. În momentul în care abordezi fiecare proiect cu entuziasm și pasiune, seriozitate și conștiinciozitate, reușita este garantată mai devreme sau mai târziu.

Dacă ar fi să mă raportez la o figură feminină care m-a influențat de-a lungul carierei, aceasta nu poate fi decât Raluca, coordonatoarea departamentului de concurență încă de la înființarea Țuca Zbârcea & Asociații, de la care am învățat toate tainele acestui domeniu și care m-a încurajat, susținut și motivat să-mi doresc mereu mai mult. Raluca nu are doar o personalitate deosebită, dar ea este și un model de profesionalism, fiind de altfel recunoscută de toate publicațiile de specialitate internaționale ca având un rol central pe piața avocaturii de concurență din România. Așadar, Raluca Vasilache este omul căruia îi datorez foarte mult din ceea ce înseamnă avocatul Andreea Oprișan de azi.

Vă rog să enumerați și descrieți proiectele emblematice în care ați asistat clienții în ultimul an.


Nu este un secret că anul 2021 a fost unul atipic, similar lui 2020 prin prisma provocărilor generate de pandemia COVID-19, dar și prin raportare la multitudinea și totodată anvergura mandatelor încredințate de clienți. Astfel, pe parcursul anului trecut, am fost implicată în mai multe  investigații ale Consiliului Concurenței și/sau proceduri de contestare în instanță a unor sancțiuni aplicate de autoritatea de concurență pe piețe precum piața echipamentelor agricole, leasing financiar, piaţa producţiei şi comercializării ouălor de consum, interpretări noi ale autorității privind instituția facilitatorului în cadrul unor fapte de tip cartel etc.

De asemenea, am oferit consultanță în cadrul operațiunilor de autorizare de concentrări economice pe piețe precum produse farmaceutice, echipamente auto/piese de schimb, noi platforme B2B etc. Alte mandate au avut în vedere implementarea de programe de conformare la nivelul clienților și/sau verificarea de contracte ori politici din perspectiva cerințelor de respectare a legislației de concurență. Și, nu în ultimul rând, am fost implicată și în proiecte vizând ajutoare de stat, inclusiv în contextul în care mediul de afaceri a avut mai multă nevoie de sprijin pentru a depăși pandemia COVID-19.

Alexandra Pereș: Loialitatea, seriozitatea, spiritul de echipă și onestitatea sunt principiile care îmi călăuzesc și exercițiul profesiei


Alexandra Pereș este un avocat cu o practică solidă în ceea ce privește aspectele de drept imobiliar din sectorul construcțiilor și urbanism, sectorul de retail, birouri, sectorul energetic. Ea este Avocat asociat, fiind specializată în drept imobiliar, fuziuni și achiziții, drept societar și comercial, bancar și financiar.

Ca parte a experienței sale din ultimii 15 ani, a fost implicată în proiecte majore pe piața românească, coordonând procese de fuziuni și achiziții, restructurare de datorii și creanțe, precum și negocierea garanțiilor aferente, și a asigurat consultanță în legătură cu aspecte din sectorul construcțiilor și urbanismului, implementarea a diverse proiecte imobiliare, structurarea tranzacțiilor imobiliare și a procesului de finanțare aferent, leasing comercial și management imobiliar, precum și în legătură cu diverse aspecte necontencioase ale proiectelor imobiliare și de construcții.

BizLawyer: Care a fost cea mai bună decizie legată de profesie/carieră pe care ați luat-o de-a lungul timpului?

Fără îndoială, faptul că m-am alăturat echipei Țuca Zbârcea & Asociații în anul 2006 a fost cea mai bună decizie în plan profesional. Aici m-am format ca avocat, aici am găsit îndrumătorii de care aveam nevoie, proiectele care mi se potriveau.

Am trecut prin toate etapele, de la junior lawyer la partener în aria de practică real estate. Nu mă pot imagina făcând parte din altă firmă, după cum nu mă pot imagina profesând avocatura pe o altă arie de practică.

Care sunt valorile pe care le respectați în carieră?

Sunt valorile insuflate de părinți, în spiritul lor am fost crescută și educată: loialitatea, seriozitatea, spiritul de echipă și onestitatea. Aceste principii îmi călăuzesc și exercițiul profesiei, ele reprezintă valori de bază pe care le-am regăsit în cadrul echipei Țuca Zbârcea & Asociații, pe care eu și colegii mei le împărtășim. Atâta timp cât îți exerciți profesia cu seriozitate și onestitate, valorizezi spiritul de echipă și ești loial angajamentelor asumate, succesul este o consecință firească.

Vă rog să descrieți proiectele emblematice în care ați asistat clienți în ultimul an.


Anul 2021 a fost unul deosebit de complicat, provocator, dar și interesant pentru întreaga echipă Țuca Zbârcea & Asociații. Pandemia, instabilitatea politică, inconsistențele legislative, blocajele generate de suspendarea planurilor de urbanism zonal coordonator ale sectoarelor Municipiului București, toate acestea au fost provocări importante, dar și dificile atât pentru investitorii din domeniul imobiliar, cât și pentru noi, avocații. În acest context complicat, piața de închiriere birouri din marile orașe a fost una extrem de dinamică, după cum o dovedesc și tranzacțiile, semnificative ca mărime și impact socio-economic, încheiate în această perioadă. Printre acestea se numără închirierea unui spațiu generos de birouri de către un fond american sau închirierea unor facilități industriale de către un alt fond american, în scopul extinderii capacităților de producție în România.

De asemenea, am continuat să ofer suport juridic clienților cu istoric operațional în țara noastră care s-au confruntat cu diverse provocări pe fondul pandemiei de COVID-19, dar și cu provocări generate de contextul legislativ și socio–economic din 2021.


Alina Ungureanu: Este ideal ca un lider să îmbine aptitudinile profesionale și calitățile umane


Alina Ungureanu, Avocat asociat, este doctor în drept şi avocat pledant cu experiență de 19 ani în litigii comerciale, arbitraje interne şi internaționale. Alina s-a în proceduri judiciare legate de faza executării silite, incluzând recunoaşterea şi punerea în executare în România a deciziilor judecătoreşti sau arbitrale emise de instanţe internaţionale.


Pe parcursul carierei sale, a fost implicată în proceduri de insolvenţă, reorganizare şi faliment, ca Membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România din anul 2008.
De asemenea, a coordonat proiecte de asistență în litigii din cele mai diverse domenii, de la drepturi imobiliare şi construcții, până la litigii în domeniul dreptului asigurărilor, reprezentând unii dintre cei mai mari asigurători de pe piață sau în domeniul infrastructurii de căi ferate.
Alina are experienţă în propuneri legislative (în principal în domeniul procedurii civile) şi este autoarea mai multor lucrări de specialitate juridică, apărute în publicații interne și internaționale, precum și a monografiei în materia executării silite - „Contestația la executare în procesul civil” (Editura Universul Juridic, 2012-2013).

BizLawyer: Când și de ce ați optat pentru o carieră în Drept?

Eu am crescut cu ideea că voi urma Medicina, poate influențată de părinți. Și am urmat acest drum până în primii doi ani de liceu, alegând un profil real, la care se predau materiile necesare pentru admiterea la Medicină.
Turnura s-a produs în vacanța dinaintea clasei a IX-a - o vacanță pe care nu o voi uita niciodată, pentru că m-am frământat foarte mult, dându-mi seama că am început un drum influențată fiind de cei din jur, dar pe care nu mă simțeam Eu.

Așa că am reales, de data aceasta cu sufletul, mi-am ascultat chemarea și am decis că trebuie să schimb radical prima opțiune, renunțând la tot ceea ce acumulasem până atunci. Mi-am surprins părinții, anunțându-i că nu voi mai urma Medicina și că voi da la Drept. A fost cea mai bună alegere pe care puteam să o fac!

De unde credeți că a venit leadership-ul profesional - și în ce etape - pentru dumneavoastră?


Cred că leadership-ul înseamnă mai mult decât a avea un plus de experiență şi de a coordona echipe. Este vorba și despre efortul de a te dezvolta profesional permanent, de a rămâne mereu la curent cu cele mai noi, creative şi inovative tehnici ale domeniului de activitate, de a ști atunci când trebuie să delegi ori atunci când trebuie să-ți asumi responsabilitatea, de a fi atent la nevoile echipei şi de a le combina într-un mod fericit cu cele ale clienților.

În ceea ce mă privește, am în spate 19 de ani de carieră profesională, din care 12 ani au presupus și coordonarea de echipe. Am avut șansa să „cresc” alături de modele de profesionalism şi de leadership, atât în cadrul școlii - continuate după terminarea Facultății de Drept, pentru care îi mulțumesc profesorului Viorel Mihai Ciobanu, decanul Facultății de Drept timp de 10 ani, şi coordonatorul meu de doctorat, care m-a învățat extrem de multe la capitolul profesional-uman -, cât şi maeștrilor mei în ale avocaturii. Este ideal ca un lider să îmbine aptitudinile profesionale și calitățile umane și este ceea ce am avut ocazia să văd și să experimentez la Țuca Zbârcea & Asociații, în cei zece ani de când fac parte din echipa acestei firme.

Vă rog să descrieți proiectele emblematice în care ați asistat clienți în ultimul an.


Unul dintre avantajele de a practica avocatura de business într-o firmă de top este accesul la o cazuistică bogată, cu numeroase proiecte emblematice. La aceasta se adaugă faptul că, pentru avocații noștri, fiecare dosar sau client este special, fiecare primește o atenție deosebită, indiferent de valoarea care face obiectul litigiului. Dacă ar fi totuși să aleg câteva mandate care ne-au catalizat eforturile în ultimul an, m-aș referi la dosarele care au vizat revendicări ale unor colecții de artă incluzând lucrări inestimabile ale celor mai bine cotați artiști plastici români sau străini, sau litigiile derivate din proiecte ample de infrastructură, de căi ferate, de construcții de drumuri sau alte linii de comunicație, ori la litigiile generate de efectele contextului pandemic față de actori de pe piața imobiliară având poziții și interese contrare.

Most Advanced Responsive Page builder for Joomla

Who's Online

Avem 33 vizitatori și nici un membru online

About Us

Lady Lawyer este un site de știri din grupul BizLawyer care urmărește să consolideze rolul jucat de femei în profesia de avocat și profesiile conexe.